Què fem

Els models educatius de referència en el món, com ara el finlandès, ens demostren que l’èxit dels seus plantejaments no rau només en les seves metodologies, en la qualitat pedagògica dels seus docents, en l’ús avançat de la tecnologia, en l’encert de les seves polítiques o en el reconeixement social del seu treball. La clau es troba en la voluntat i el compromís de tots els agents socials (mestres, famílies, escoles, administracions públiques) de convertir-se en agents educatius alineats amb un mateix objectiu: impulsar un projecte educatiu per construir el futur.

Per aquesta raó, Sangaku adreça el seu projecte tant a la comunitat educativa com a aquelles persones compromeses amb el canvi educatiu, oferint acompanyament i formació específica a docents i un ampli conjunt de professionals. D’aquesta manera queden empoderats amb recursos i metodologies per desenvolupar les seves pròpies estratègies educatives que els permetin integrar amb eficàcia potents plataformes d’aprenentatge i implementar nous criteris d’avaluació. Sangaku és un ecosistema educatiu sorgit de la inspiració biomimètica.