Tecnologia

D’AHIR A AVUI. La nostra societat, entrenada al llarg dels últims segles de Revolució Industrial (XVI-XX) per a la producció de tota mena d’objectes en forma progressivament estandaritzada, ha aconseguit graus de benestar material no coneguts anteriorment.

Sangaku
Divendres 12 de febrer 2016