Coneixement

Un corrent de reflexió envaeix les aules i escoles a tot el món. Les escoles, tal com van ser concebudes fa quatre segles, van néixer de les necessitats de la Revolució Industrial en constatar que es necessitava una ingent mà d’obra per començar a produir productes de forma accelerada i fer possible una enorme expansió […]

Pere Monràs
Dilluns 18 de juliol 2016

Ens preguntem quin és el context social, polític i econòmic al qual l’escola ha de donar avui resposta. També ens preguntem si, després de quatre segles, la raó ens és suficient per ella sola. Podem dir que si la percepció ens permet detectar millor les múltiples diversitats de l’entorn i aprendre a veure-les, no com a estranyes […]

Pere Monràs
Dilluns 30 de maig 2016

L’escola no ha estat sempre com ara la coneixem, ni en les seves formes ni en els seus continguts. Sempre, però, hi ha hagut aprenentatge i ensenyament pels nostres infants i joves. Què volem dir? Volem fer una reflexió que lligui text i context. Allò que es fa i el per a què es fa. […]

Pere Monràs
Dimecres 25 de maig 2016