L’escola no ha estat sempre com ara la coneixem, ni en les seves formes ni en els seus continguts. Sempre, però, hi ha hagut aprenentatge i ensenyament pels nostres infants i joves. Què volem dir? Volem fer una reflexió que lligui text i context. Allò que es fa i el per a què es fa. […]

Pere Monràs
Dimecres 25 de maig 2016

D’AHIR A AVUI. La nostra societat, entrenada al llarg dels últims segles de Revolució Industrial (XVI-XX) per a la producció de tota mena d’objectes en forma progressivament estandaritzada, ha aconseguit graus de benestar material no coneguts anteriorment.

Sangaku
Divendres 12 de febrer 2016