L'educació no és la resposta a la pregunta. L'educació és el mitjà per saber preguntar.

Ara que ben aviat tornarem a iniciar el curs escolar, és un bon moment per inspirar-nos en experiències educatives basades en la creativitat i el talent. En aquest cas, us presentem una selecció d’imaginatius problemes matemàtics desenvolupats amb la metodologia Sangaku.  En aquesta 2a edició ens ha estat molt difícil elegir entre els milers de creacions generades durant el curs escolar […]

Sangaku
Dimarts 6 de setembre 2016

Un corrent de reflexió envaeix les aules i escoles a tot el món. Les escoles, tal com van ser concebudes fa quatre segles, van néixer de les necessitats de la Revolució Industrial en constatar que es necessitava una ingent mà d’obra per començar a produir productes de forma accelerada i fer possible una enorme expansió […]

Pere Monràs
Dilluns 18 de juliol 2016

Ens preguntem quin és el context social, polític i econòmic al qual l’escola ha de donar avui resposta. També ens preguntem si, després de quatre segles, la raó ens és suficient per ella sola. Podem dir que si la percepció ens permet detectar millor les múltiples diversitats de l’entorn i aprendre a veure-les, no com a estranyes […]

Pere Monràs
Dilluns 30 de maig 2016